THAILAND Anti-Aging Clinic

Call Center : 02-949-7806          

  จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30
  เสาร์ และ อาทิตย์ - ปิด
                 โทรศัพท์: (66) 02-949-7816-20
 [email protected]
                 บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
×

คำเตือน

Error loading component: com_easysocial, Component not found.

Integrative Medical Center Bangkok 

ที่อยู่

493 ซอยพระรามสาม 64 ถนนนางลิ้นจี่ ช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เวลาทำการ

ทุกวัน : 9.00 - 19.00 

เวลาแพทย์ออกตรวจ

ทุกวัน : 9.00 - 19.00 

ข้อมูล/บริการ

ไอเอ็มซี ศูนย์สุขภาพครบวงจร
Integrative Medical Center


MC คือศูนย์สุขภาพครบวงจร ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแพทย์แบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แพทย์ทางเลือก การใช้ยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงนี้ มีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการแพทย์ของเยอรมัน


IMC ศูนย์สุขภาพครบวงจรของเรา ดำเนินงานภายใต้ปรัชญาที่ว่า ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงานเป็นทีม เพื่อมอบการรักษาและการดูแลอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าแต่ละท่าน ทีมผู้ปฏิบัติงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน นับตั้งแต่ด้านการแพทย์แบบองค์รวม จนกระทั่งถึงการรักษาด้วยสารอาหารที่สกัดจากสารธรรมชาติ ซึ่งในทุกขั้นตอนของการรักษาและดูแลทีมผู้ปฏิบัติงานของเราต่างทำงานด้วยความละเอียดอ่อนและด้วยความใส่ใจยิ่ง นอกเหนือจากบริการที่ได้กล่าวมานี้ ศูนย์สุขภาพครบวงจรของเรายังให้บริการด้านการสแกนสุขภาพหรือการตรวจโรคก่อนป่วยซึ่งกำลังเป็นที่นิยม รวมถึงการรักษาโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลัน มากไปกว่านี้เรายังมีบริการทางการแพทย์ที่เราเชื่อว่า เราสามารถมอบสุขภาพที่ดีที่สุดในระยะยาวได้


ผู้บริหารของ IMC ทุกคนมีความคิดตรงกันว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และแม้ทุกท่านจะตระหนักว่าการให้ความระมัดระวังเรื่องสุขภาพทั้งในเรื่องการรับประทานอาหาร และเรื่องอื่นๆ เป็นสิ่งที่ทำกันเป็นปกติ แต่ด้วยกิจวัตรประจำวันที่เราเกือบทุกคนต้องเดินทางบ่อย รวมถึงพักผ่อนน้อย ก็เป็นสาเหตุให้สุขภาพของหลายคนเสื่อมถอย ความห่วงใยนี้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นกับตนเองเท่านั้น ทว่ายังเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนและผู้ร่วมงานด้วย ผู้บริหารของ IMC มองว่าการทำรายได้จำนวนมาก ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น และอำนาจในการตัดสินใจที่มากขึ้น แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ทั้งหมดนี้อาจจะไม่มีความหมายเลย ถ้าปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งที่ติดตามมา ด้วยประสบการณ์ตรงอันเกิดจากปัญหาสุขภาพที่ทุกท่านได้เผชิญ และประสบการณ์ที่สร้างความรู้สึกดีๆ จากการเข้ารับบริการด้านสุขภาพจากศูนย์สุขภาพอื่นๆ จึงทำให้ผู้บริหารของ IMC มองเห็นความสำคัญของการตั้งศูนย์สุขภาพครบวงจรขึ้น ศูนย์สุขภาพครบวงจรของ IMC ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้


  1. เพื่อให้ตนเอง และสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี
  2. เพื่อให้เพื่อนร่วมงานมีความแข็งแรงทั้งในด้านการงาน การเงิน และสุขภาพ
  3. เพื่อให้พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงมิตรสหายได้มีสุขภาพดี

ไม่เพียงแต่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น ผู้บริหารของ IMC ต้องการมอบความสุขมีสุขภาพดีนี้ให้กับทุกคนด้วย ซึ่งผู้ที่อยากมีสุขภาพดีเหล่านี้สามารถติดต่อเข้าใช้บริการจากศูนย์สุขภาพครบวงจรของเราได้

แพ็กเกจ

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thailand-anti-aging.com/main/