THAILAND Anti-Aging Clinic

Call Center : 02-949-7806          

  จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30
  เสาร์ และ อาทิตย์ - ปิด
                 โทรศัพท์: (66) 02-949-7816-20
 software@worldmedic.com
                 บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
×

คำเตือน

Error loading component: com_easysocial, Component not found.

Klaire Medical Center 

ที่อยู่

259/22 ซ. ปรีดีพนมยงค์ 13 ถ. สุขุมวิท 71 วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ - 8.00-17.00 น.

วันเสาร์ - 8.00 - 12.00 น

เวลาแพทย์ออกตรวจ

จันทร์ - ศุกร์ - 8.00-17.00 น.

วันเสาร์ - 8.00 - 12.00 น 

ข้อมูล/บริการ

World Class Integrative

Medical Center

ศูนย์การแพทย์แคลร์ ก่อตั้งโดยแพทย์หญิงพัฒศรี เชื้อพูล แพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย หรือ Anti-aging and Functional Medicine มากว่า 15 ปี โดยเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 ในนามแคลร์คลินิกเวชกรรม (Klaire' Clinic) โดย Klaire' clinic มุ่งเน้นการรักษาทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging and Function medicine) ซึ่งคือศาสตร์การแพทย์ที่มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันและรักษาอาการแห่งวัย หรือโรคที่มีสาเหตุจากความเสื่อมของร่างกาย ด้วยโปรแกรมการดูแลทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งรวมถึงการปรับการใช้ชีวิตประจำวัน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การวัดระดับวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ,ระดับฮอร์โมน (Hormone) ในร่างกาย , ระดับสารพิษและโลหะหนักในร่างกาย (Toxic and Heavy metal) ไปจนถึงการตรวจภาวะปฏิริยาต่ออาหาร (Food Reaction test) ต่อมาเมื่อมีการเพิ่มขอบเขตการบริการกว้างมากขึ้นไปสู่ศาสตร์แขนงอื่นๆ จึงเปลี่ยนชื่อสถานบริการเป็น ศูนย์การแพทย์แคลร์ หรือ KLAIRE MEDICLA CENTER ในปี พ.ศ 2563 


Klaire Medical Center
We are the specialist in Anti-Aging Medicine

ที่ศูนย์การแพทย์แคลร์ นอกจาก Anti-aging and Functional medicine แล้ว เรายังมีการนำศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่อื่นๆ ที่เน้นการรักษาแบบเฉพาะบุคคลโดยอิงจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ละเอียดและแม่นยำจนถึงระดับยีนหรือ DNA analysis (Precision Medicine) , การฟื้นฟูร่างกายจากโรคและความเสื่อมต่างๆ (Regenerative medicine) , การเตรียมความพร้อมและพื้นฟูร่างกายการสำหรับการเล่นกีฬา (Sport medicine) , การรักษาโรคและการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกและข้อ (Orthopedic and Physical therapy) ตลอดจนถึงการแก้ไขภาวะฮอร์โมนบกพร่องและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเจริญพันธ์ (Fertility Preparation) เราวิเคราะห์ผลการตรวจด้วยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านนี้อย่างแท้จริงเพื่อให้ได้ข้อมูลในการสร้างโปรแกรมการรักษาและแก้ปัญหาแบบเฉพาะบุคคล รวมถึงการให้คำแนะนำที่เหมาะสมและตรงจุดที่สุดแก่คุณ นอกจากนั้น ศูนย์การแพทย์แคลร์ยังมีการนำเทคโนโลยีและความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัยหลากหลายแขนงมาใช้ร่วมกันในแนวทางการแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative medicine) เพื่อให้เกิดความครอบคลุมถึงการแก้ปัญหาของทุกคนในครอบครัว และยังทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาและดูแลสุขภาพของคุณดียิ่งขึ้น


วิสัยทัศน์ (Vision)
ให้บริการด้านการแพทย์แบบบูรณาการ โดยตั้งเป้าที่จะเป็น WORLD CLASS INTEGRATIVE MEDICAL CENTER ชั้นนำในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย


พันธกิจ (Mission)
– บริการด้านการแพทย์บูรณาการที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

– บริการด้วยความซื่อสัตย์ ทุ่มเท เอาใจใส่ เพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุดในการรับบริการ

– ด้านการรักษา รักษาอย่างเต็มความสามารถด้วยจรรยาบรรณของแพทย์และจริยธรรมผู้เกี่ยวข้องทุกแผนก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ

– แพทย์และพนักงานมีการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยม

– ส่งเสริมประชาสัมพันธ์บริการของโรงพยาบาลเพื่อการเติบโตต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

– มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยบุคลากรแบบมืออาชีพ (คน เครื่องมือ วิธีการ สถานที่ สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร เทคโนโลยี)

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thailand-anti-aging.com/main/