THAILAND Anti-Aging Clinic

Call Center : 02-949-7806          

  จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30
  เสาร์ และ อาทิตย์ - ปิด
                 โทรศัพท์: (66) 02-949-7816-20
 software@worldmedic.com
                 บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
×

คำเตือน

Error loading component: com_easysocial, Component not found.

Advance IVF Clinic 

Success Rate  


Address

942/155-156 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ บางรัก กทม. 10500 

Office Hours

วันจันทร์ - วันศุกร์ : 16.00-20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 9.00-17.00 น. 

Physician Hours

วันจันทร์ - วันศุกร์ : 16.00-20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 9.00-17.00 น. 

Service Information

การมีบุตรยาก เป็นปัญหาที่สำคัญของครอบครัว โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การแต่งงานมักจะเกิดขึ้น เมื่อหญิงชายมีอายุมากขึ้น ความเครียดจากการงานและชีวิตประจำวัน รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทำให้โอกาสการมีบุตรน้อยลง


การรักษาในปัจจุบัน มีความหลากหลาย และอัตราความสำเร็จในปัจจุบันก็มากขึ้น แต่มีบ่อยครั้งที่ผู้มีปัญหา ได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์


คลินิกได้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การรักษาผู้มีบุตรยากโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการหาสาเหตุของการมีบุตรยาก และรักษาให้ตรงจุด โดยวิธีการที่เหมาะสม ประหยัดและคุ้มค่าการรักษามากที่สุด


ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว คลินิกได้รวบรวมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากกว่า 20 ปีจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มีปัญหาทุกท่าน นอกจากนี้ยังได้รวบรวมแพทย์รุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกฝนด้านการรักษาการมีบุตรยากจากสถาบันที่มีชื่อ มาร่วมเป็นกำลังและมันสมองในการรักษา เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ที่เข้ามารับบริการทุกราย " จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด

Package

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thailand-anti-aging.com/main/