THAILAND Anti-Aging Clinic

Call Center : 02-949-7806          

  จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30
  เสาร์ และ อาทิตย์ - ปิด
                 โทรศัพท์: (66) 02-949-7816-20
 software@worldmedic.com
                 บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
พ.ค.
25
Klaire

Klaire Medical Center 

ที่อยู่

259/22 ซ. ปรีดีพนมยงค์ 13 ถ. สุขุมวิท 71 วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ - 8.00-17.00 น.

วันเสาร์ - 8.00 - 12.00 น

เวลาแพทย์ออกตรวจ

จันทร์ - ศุกร์ - 8.00-17.00 น.

วันเสาร์ - 8.00 - 12.00 น 

ข้อมูล/บริการ

World Class Integrative

Medical Center

ศูนย์การแพทย์แคลร์ ก่อตั้งโดยแพทย์หญิงพัฒศรี เชื้อพูล แพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย หรือ Anti-aging and Functional Medicine มากว่า 15 ปี โดยเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 ในนามแคลร์คลินิกเวชกรรม (Klaire' Clinic) โดย Klaire' clinic มุ่งเน้นการรักษาทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging and Function medicine) ซึ่งคือศาสตร์การแพทย์ที่มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันและรักษาอาการแห่งวัย หรือโรคที่มีสาเหตุจากความเสื่อมของร่างกาย ด้วยโปรแกรมการดูแลทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งรวมถึงการปรับการใช้ชีวิตประจำวัน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การวัดระดับวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ,ระดับฮอร์โมน (Hormone) ในร่างกาย , ระดับสารพิษและโลหะหนักในร่างกาย (Toxic and Heavy metal) ไปจนถึงการตรวจภาวะปฏิริยาต่ออาหาร (Food Reaction test) ต่อมาเมื่อมีการเพิ่มขอบเขตการบริการกว้างมากขึ้นไปสู่ศาสตร์แขนงอื่นๆ จึงเปลี่ยนชื่อสถานบริการเป็น ศูนย์การแพทย์แคลร์ หรือ KLAIRE MEDICLA CENTER ในปี พ.ศ 2563 


Klaire Medical Center
We are the specialist in Anti-Aging Medicine

ที่ศูนย์การแพทย์แคลร์ นอกจาก Anti-aging and Functional medicine แล้ว เรายังมีการนำศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่อื่นๆ ที่เน้นการรักษาแบบเฉพาะบุคคลโดยอิงจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ละเอียดและแม่นยำจนถึงระดับยีนหรือ DNA analysis (Precision Medicine) , การฟื้นฟูร่างกายจากโรคและความเสื่อมต่างๆ (Regenerative medicine) , การเตรียมความพร้อมและพื้นฟูร่างกายการสำหรับการเล่นกีฬา (Sport medicine) , การรักษาโรคและการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกและข้อ (Orthopedic and Physical therapy) ตลอดจนถึงการแก้ไขภาวะฮอร์โมนบกพร่องและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเจริญพันธ์ (Fertility Preparation) เราวิเคราะห์ผลการตรวจด้วยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านนี้อย่างแท้จริงเพื่อให้ได้ข้อมูลในการสร้างโปรแกรมการรักษาและแก้ปัญหาแบบเฉพาะบุคคล รวมถึงการให้คำแนะนำที่เหมาะสมและตรงจุดที่สุดแก่คุณ นอกจากนั้น ศูนย์การแพทย์แคลร์ยังมีการนำเทคโนโลยีและความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัยหลากหลายแขนงมาใช้ร่วมกันในแนวทางการแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative medicine) เพื่อให้เกิดความครอบคลุมถึงการแก้ปัญหาของทุกคนในครอบครัว และยังทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาและดูแลสุขภาพของคุณดียิ่งขึ้น


วิสัยทัศน์ (Vision)
ให้บริการด้านการแพทย์แบบบูรณาการ โดยตั้งเป้าที่จะเป็น WORLD CLASS INTEGRATIVE MEDICAL CENTER ชั้นนำในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย


พันธกิจ (Mission)
– บริการด้านการแพทย์บูรณาการที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

– บริการด้วยความซื่อสัตย์ ทุ่มเท เอาใจใส่ เพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุดในการรับบริการ

– ด้านการรักษา รักษาอย่างเต็มความสามารถด้วยจรรยาบรรณของแพทย์และจริยธรรมผู้เกี่ยวข้องทุกแผนก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ

– แพทย์และพนักงานมีการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยม

– ส่งเสริมประชาสัมพันธ์บริการของโรงพยาบาลเพื่อการเติบโตต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

– มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยบุคลากรแบบมืออาชีพ (คน เครื่องมือ วิธีการ สถานที่ สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร เทคโนโลยี)

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
25
Alive

Alive Anti-aging Center 

ที่อยู่

88/1 Inthamara 22 Alley, แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

เวลาทำการ

ทุกวัน : 9:00–17:00 

เวลาแพทย์ออกตรวจ

ทุกวัน : 9:00–17:00 

ข้อมูล/บริการ

คลินิคสุขภาพด้านเวชศาสตร์การฟื้นฟูและชะลอวัย 

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
25
Skinconnect

Skinconnect 

ที่อยู่

อาคาร Central World ห้อง B 501/2 ชั้น 5 Central World ราชประสงค์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

เวลาทำการ

ทุกวัน : 10:00 - 21:00 

เวลาแพทย์ออกตรวจ

ทุกวัน : 10:00 - 21:00 

ข้อมูล/บริการ

สกินคอนเนค คือศูนย์สุขภาพผิวที่เน้นการให้บริการทรีทเม้นท์ผิวหน้าด้วยความอ่อนโยนและปราศจากการทำร้ายผิว เราเข้าใจและเข้าถึงสิ่งที่คุณเป็นกังวลเกี่ยวกับสุขภาพผิวผ่านกระบวนซักประวัติและการวิเคราะห์ผิว จากนั้นเราจะเลือกทรีทเม้นท์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์คุณภาพเพื่อดูแลและปรนนิบัติผิวตามขั้นตอนที่เหมาะสม ในทุกครั้งที่คุณเข้ารับบริการที่สกินคอนเนค คุณจะมีส่วนร่วมในการออกแบบทรีทเม้นท์ด้วยการเลือกศาสตร์สัมผัสการนวดและบรรยากาศที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ได้ทรีทเม้นท์ที่เหมาะสมสำหรับคุณอย่างแท้จริง และส่งผลให้ผิวคุณมีความสุขและสุขภาพดี

แนวคิดของทรีทเม้นท์

ท่ามกลางทางเลือกมากมายของการดูแลผิวด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ สกินคอนเนคเชื่อว่ายังมีคุณลูกค้าอีกจำนวนหนึ่งที่มองหาการดูแลผิวด้วยการทำทรีทเม้นท์ที่ปราศจากความเครียดระหว่างการทำ หรือมองหาทรีทเม้นท์ที่สามารถคงผลให้สุขภาพผิวยังดูดีต่อเนื่องหลังจากการดูแลผิวโดยแพทย์ ทรีทเม้นท์ของเราจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างความรู้สึกภายในจิตใจและกลไกการทำงานของผิว เพื่อเสริมสร้างความสุขภายในอันจะนำสู่ความสวยงามของผิวสุขภาพดี

องค์ประกอบของทรีทเม้นท์ที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างลงตัว

ทรีทเม้นท์ของเราถูกออกแบบจากเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงระหว่างพลังการสัมผัสของศาสตร์การนวดที่คุณสามารถเลือกได้ ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ที่เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติที่ผ่านเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย และเชื่อมต่อกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายพร้อมใส่ใจเรื่องความสะอาดถูกสุขลักษณะอย่างมืออาชีพในทุกๆขั้นตอนของการให้บริการ

ทีมงานของเรา

เพื่อการให้บริการทรีทเม้นท์ที่ดีที่สุด บุคลากรของสกินคอนเนคต้องมีความสุขกับงานที่ทำ เราจะคัดสรรบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีทัศนคติเชิงบวกกับวิชาชีพ โดยเราจัดเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรม และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุข ซึ่งผลที่ได้รับ คือบุคลากรจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากพอที่คุณลูกค้าจะไว้วางใจ และสามารถให้บริการที่คุณลูกค้าจะประทับใจทุกครั้งที่เข้ามารับบริการ

สกินคอนเนค เชื่อมต่อทุกไลฟสไตล์ ตอบโจทย์ความต้องการของสุขภาพผิว พร้อมประสบการณ์ความงามที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
25
Vonae

Vonae Beauty 

ที่อยู่

L3,305, Times Square Bangkok, 246 ถ. สุขุมวิท แขวง คลองเตย คลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110 

เวลาทำการ

ทุกวัน : 09:30 - 20:30

เวลาแพทย์ออกตรวจ

ทุกวัน : 09:30 - 20:30 

ข้อมูล/บริการ

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
25
Haru

Haru Wellness Clinic 

ที่อยู่

124, ศูนย์การค้า 9:53 ห้องเลขที่ เอ401 ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 

เวลาทำการ

ทุกวัน 10:00 - 20:00 ( ปิดวันจันทร์ ) 

เวลาแพทย์ออกตรวจ

ทุกวัน 10:00 - 20:00 ( ปิดวันจันทร์ ) 

ข้อมูล/บริการ

Haru Wellness เริ่มต้นจากความพยายามในการแสวงหาความลับทางความงามจากหลายศาสตร์ทั่วทุกมุมโลก เพื่อแก้ปัญหาความงามของผิวพรรณและใบหน้า อันเกิดจากลักษณะตามธรรมชาติของแต่ละคน ไลฟ์สไตล์ สิ่งแวดล้อม หรือวัยที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวหน้าหย่อนคล้อย หมองคล้ำ ไม่สดใส ริ้วรอย ฯลฯ โดยหัวใจสำคัญที่สุดของการค้นหาของเราคือ ทางเลือกจากธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมี ไม่มีผลข้างเคียง ไม่ต้องเจ็บตัว และให้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและยั่งยืนในระยะยาว

หลังจาก 4 ปีของการค้นหา เราได้พบกับนวัตกรรมธรรมชาติในการดูแลผิวจากแดนอาทิตย์อุทัยที่มีมานานกว่า 3,000 ปี ซึ่งเรียกว่า Japanese Cosmetic Acupuncture หรือการฝังเข็มความงามแบบญี่ปุ่น ศาสตร์นี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น และเห็นผลได้อย่างชัดเจนในกลุ่มลูกค้าผู้หญิง การฝังเข็มเพื่อความงาม มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาผิวและปรับรูปหน้าด้วยศาสตร์อันละเอียดอ่อน ซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติที่เน้นฟื้นฟูผิวจากภายใน โดยกระตุ้นการทำงานของร่างกายให้สร้างคอลลาเจนเพื่อซ่อมแซมปัญหาต่างๆ บนใบหน้าด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติ

การฝังเข็มความงามจากญี่ปุ่นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับ Haru Wellness นำศาสตร์นี้เข้ามาเผยแพร่ในไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผิวที่แทบทุกคนต้องเผชิญ และทำให้ผิวพรรณยังคงความอ่อนเยาว์จากภายในตัวคุณเอง ทำให้คุณได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและผิวพรรณที่ดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอก 

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
25
Inkfah

Inkfah Clinic อิงฟ้าคลินิก 

ที่อยู่

เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน ชั้น 6  โซน Beauty & Wellness ชั้นv6 ห้อง 620 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 11:00 - 20:00 น. 

เวลาแพทย์ออกตรวจ

ทุกวัน เวลา 11:00 - 20:00 น. 

ข้อมูล/บริการ

อิงฟ้าคลินิก
เป็นคลินิกเวชกรรมที่ให้การรักษาเฉพาะทางโรคผิวหนัง ผิวพรรณ ผิวหนังศรีษะ ความงาม และโรคทั่วไป โดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนังวุฒิบัตรแพทยสภาเรายึดหลักการรักษาตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ พร้อมทั้งเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทางการแพทย์ เรามุ่งเน้นที่ผลการรักษา ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่ให้บริการด้วยความตั้งใจ จริงใจ และเป็นกันเองโดยเราจะให้คำแนะนำให้ทำการรักษาเฉพาะที่จำเป็นและควรได้รับการรักษา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคนไข้ และผู้เข้ารับการรักษาและบริการเป็นสำคัญ

การรักษาและบริการ (Treatment)

•โรคผิวหนัง ผื่นแพ้ โรคผิวหนังศรีษะทุกชนิด

•สิว ฝ้า กระ หูด ไฝ

•Botox ลดริ้วรอย ยกกระชับหน้า หน้าเรียว

•Filler เติมเต็มใบหน้า เสริมจมูกและคาง

•ร้อยไหม ยกกระชับ และปรับรูปหน้า

•เลเซอร์ผิวหน้า ผิวกระจ่างใส

•ทรีทเม้นต์หน้าใส ลดจุดด่างดำ หลุมสิว

•ดึงผิวหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด

•ผมร่วง ปลูกผม

•ลดน้ำหนัก ลดเฉพาะส่วน

•Detox และ Chelation หลอดเลือด บำรุงสุขภาพ

•โรคทั่วไป โรคทางอายุรกรรม 

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
25
Nagara

NAGARA Clinic 

ที่อยู่

120/2 NAGARA Clinic โครงการ A Square สุขุมวิท26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 

เวลาทำการ

ทุกวัน : 10:30 - 20:30 

เวลาแพทย์ออกตรวจ

ทุกวัน : 10:30 - 20:30 

ข้อมูล/บริการ

เปลี่ยนคุณคนเดิม…ให้ "สวยกว่าเดิม"

เรามุ่งสนองความต้องการในด้านความสวยงามก้าวสู่ยุคใหม่ของคลินิกความงามด้วยมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการ และดูแลจากใจตอบโจทย์ความต้องการทุกเพศทุกวัย 

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
24
Kihs

KIHS Clinic 

ที่อยู่

SIAM SQUARE ONE, 6th floor, แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10330 

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์: 11:00 - 21:00

วันอาทิตย์: 11:00 - 18:00 

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจันทร์ - วันเสาร์: 11:00 - 21:00

วันอาทิตย์: 11:00 - 18:00 

ข้อมูล/บริการ

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
24
Veronica

Veronica Clinic 

ที่อยู่

75/8 ถนนเหนือคลอง-ชัยบุรี ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม อำเภอเขาพนม, จังหวัดกระบี่ 81140 

เวลาทำการ

เวลาแพทย์ออกตรวจ

ข้อมูล/บริการ

- รักษาสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ 

- เลเซอร์หน้าใส-กำจัดขนถาวร 

- รักษาหลุมสิว - เมโสหน้าใส 

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
24
Michiko

Michiko Clinic 

ที่อยู่

9/2 โครงการศุภาลัย ปาร์ค พหลโยธิน 21 ตึก 1 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เวลาทำการ
วันจันทร์: 11:00 - 20:00
วันอังคาร: 11:00 - 20:00
วันพุธ: 11:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี: ปิด
วันศุกร์: 11:00 - 20:00
วันเสาร์: 11:00 - 20:00

วันอาทิตย์: 11:00 - 20:00

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจันทร์: 11:00 - 20:00
วันอังคาร: 11:00 - 20:00
วันพุธ: 11:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี: ปิด
วันศุกร์: 11:00 - 20:00
วันเสาร์: 11:00 - 20:00

วันอาทิตย์: 11:00 - 20:00

ข้อมูล/บริการ

MICHIKO Clinic คลินิกความงามและศูนย์ดูแลสุขภาพ

คุณหมอกิ๊ฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ฟิลเลอร์และโบท็อกซ์ปรับรูปหน้าให้ดูสวยและอ่อนวัยแบบธรรมชาติ
ประสบการณ์ปรับรูปหน้าคนไข้มากกว่า 10,000 เคส ในระยะเวลามากกว่า 10ปี
จบปริญญาโทด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine)
จบวุฒิบัตรผิวหนัง จากสถาบันโรคผิวหนัง (Diploma course in Dermatology and Dermatosurgery)
MICHIKO เน้นดูแลคุณให้สวยและสุขภาพดี ทั้งภายในและภายนอก
"Blooming from the inside out "

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
24
Supanun

Supanun Clinic 

ที่อยู่

1016 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

เวลาทำการ
วันจันทร์: 11:00 - 20:30
วันอังคาร: 11:00 - 20:30
วันพุธ: 11:00 - 21:00
วันพฤหัสบดี: 11:00 - 20:30
วันศุกร์: 11:00 - 20:30
วันเสาร์: 11:00 - 20:30

วันอาทิตย์: 11:00 - 21:00

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจันทร์: 11:00 - 20:30
วันอังคาร: 11:00 - 20:30
วันพุธ: 11:00 - 21:00
วันพฤหัสบดี: 11:00 - 20:30
วันศุกร์: 11:00 - 20:30
วันเสาร์: 11:00 - 20:30
วันอาทิตย์: 11:00 - 21:00

ข้อมูล/บริการ

Supanun Clinic คลินิกเสริมความงาม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยมีการบริการที่หลากหลาย คือ รักษาสิว ฝ้า กระ รักษาบนใบหน้าทั่วไป บริการปรับรูปหน้า เช่น ร้อยไหม โบทูลินั่ม ฟิลเลอร์ ฯลฯ
บริการศัลยกรรม เช่น ผ่าตัดตา จมูก คาง ปากกระจับSupanun Clinic ดำเนินงานภายใต้สโลแกน "ประเมินหน้า และ รักษาตรงจุด" ซึ่งเป็นการดูแลรักษาคนไข้แบบตรงจุด จึงทำให้ไม่เกิดความเรื้อรัง ไม่เกิดการเลี้ยงไข้ และเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ด้วยบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลศุภานัน คลินิก คลินิกเสริมความงามที่เน้นให้บริการปรับรูปหน้าและทำทรีตเมนต์ผิว โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นและติดตามผลตลอดการรักษา

ศุภานัน คลินิก เน้นบริการทำทรีตเมนต์ผิว โบทูลินั่ม ฟิลเลอร์ รักษารอยดำ-รอยแดง และเมโสเทอราปี ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลและคำปรึกษา
ตลอดการรักษาในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด แบบไม่มีกั๊ก โดยวิเคราะห์จากรูปหน้าของลูกค้า รวมทั้งติดตามผลงานเพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

แนวคิดหลักในการให้บริการ คือ
- จริงใจให้สิ่งดีๆ เหมือนคนในครอบครัว
- ติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

- ยาที่ใช้รักษามีมาตรฐาน อย รองรับ เพื่อความปลอดภัย 

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
24
Wayla

Wayla Wellness & Anti Aging Center 

ที่อยู่

99 ซอยร่วมมิตร, ช่องนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120, ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 10120 

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา : 10:00 - 21:00 

เวลาแพทย์ออกตรวจ

ทุกวัน เวลา : 10:00 - 21:00 

ข้อมูล/บริการ

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
24
YanheeHospital

ยันฮี โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงาม 

ที่อยู่

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

เวลาทำการ

 -

เวลาแพทย์ออกตรวจ

ข้อมูล/บริการ

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
24
Nirunda

Nirunda Clinic 

ที่อยู่

93/336 อาคารดิเอ็มโพริโอเพลส ชั้น 3, สุขุมวิทซอย 24, แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

เวลาทำการ

ทุกวัน 09.00 - 20.00 

เวลาแพทย์ออกตรวจ

ทุกวัน 09.00 - 20.00 

ข้อมูล/บริการ

our expertise
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความงามที่จะรักษา และดูแลคนไข้ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง เพื่อให้คุณดูเยาว์วัยอย่างที่คุณต้องการในแบบของคุณ

board of directors

เราบริหารและดูแลรักษาทุกท่าน ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวพรรณและศัลยกรรมตกแต่ง 

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
24
BonnieHealth

Bonnie Health 

ที่อยู่

84 ซอย โชติวัฒน์ แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

เวลาทำการ

-

เวลาแพทย์ออกตรวจ

-

ข้อมูล/บริการ

ยินดีต้อนรับสู่ BONNIE HEALTH
เราคือกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย

แพทย์ของเราได้รับการรับรองจากคณะกรรมการและมีประสบการณ์สูง เราให้ความสำคัญกับคุณภาพความปลอดภัยทางการแพทย์และการรักษาทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ ได้แก่ ศัลยกรรมความงามศัลยกรรมหูคอจมูกศัลยกรรมนรีเวชเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ฯลฯ นอกจากนี้เรายังมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยต่างชาติและคุ้นเคยกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยมีพนักงานที่เป็นคนไทย 

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
24
AddLife

Addlife Anti-Aging 

ที่อยู่

บริษัท แอดไลฟ์ จำกัด Life Center

อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 2 ห้อง 207-208, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 7.00 น. – 18.00 น. 

เวลาแพทย์ออกตรวจ

ทุกวัน เวลา 7.00 น. – 18.00 น. 

ข้อมูล/บริการ

ทำไมต้องเลือกแอดไลฟ์

ที่แอดไลฟ์เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้ประสิทธิภาพ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำให้เรารู้ว่าการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ต้องอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด 

แพ็คเกจ 

Thailand-Anti-Aging "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-Anti-Aging.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

พ.ค.
24
186477791_1496371267376405_2439387472482063809_n

STC Clinic - RGF Reju Growth Factor ราคาพิเศษ 17,900 บาท ซื้อ 1 แถมอีก 1 (200 pg) โปรโมชั่นหน้าใส เด้ง นุ่ม ที่นี่เลย STC Clinic 

STC Clinic - RGF Reju Growth Factor ราคาพิเศษ 17,900 บาท ซื้อ 1 แถมอีก 1 (200 pg) โปรโมชั่นหน้าใส เด้ง นุ่ม ที่นี่เลย STC Clinic
.
𝐒𝐓𝐂 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜 "𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭"
.
𝐒𝐓𝐂'𝐬 𝟓𝐏𝐬
#𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐞𝐝 เราไม่เชื่อใน 𝐎𝐧𝐞 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝐟𝐢𝐭𝐬 𝐚𝐥𝐥 โปรแกรมการรักษาของเราจึงออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
#𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 การป้องกันคือหัวใจหลักในการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย
#𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 แม่นยำกับผลลัพธ์ในการรักษาที่ถูกจุดและไม่เลี้ยงไข้
#𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐥𝐞𝐝𝐠𝐞 มุ่งเน้นการบริการเหนือระดับ
#𝐏𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐒𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲 ใส่ใจในความปลอดภัยของคุณดั่งคนในครอบครัว
.
#ปรึกษาและฟื้นฟูสุขภาพ .
☎️ 093 809 6721
▶️IG :STC_Clinic
▶️LINE@ :@YourSTC ( มี@ด้านหน้า)
▶️Facebook : STC Clinic 
หรือ click > https://lin.ee/vburbtx

🌍Map :https://bit.ly/2MKFxyc 

พ.ค.
24

Eros Clinic - ⚡️💥เสริมจมูกใหม่ ในราคาที่พิเศษสุดๆ⚡️💥Enter heading here...เพียง 9,900.- บาท ลดจาก 25,000.-

Eros Clinic - ⚡️💥เสริมจมูกใหม่ ในราคาที่พิเศษสุดๆ⚡️💥
เพียง 9,900.- บาท ลดจาก 25,000.-
.
- เสริมจมูก 9,900 บาท ลดจาก 25,000 บาท
- แก้ไขจมูก กับ อาจารย์หมอ ราคา18,000 จากปกติ 30,000 บาท
- แก้ไข SEMI OPEN 28,000+5,000 ค่าแก้
.
---------------------------------------------------
ดูราคาจริงและรีวิวในเพจ EROS CLINIC ได้เลย
สถาบันเวชศาสตร์ชะลอวัย(Anti-Aging) ความงาม เเละศัลยกรรม
______________________
📞สอบถามบริการ, โปรโมชั่น, หรือนัดคิวได้ที่
โทร. 02-275-8951,094-890-0550

Line :: @erosclinic (มี@) Facebook :: Eros Clinic

พ.ค.
24

Rassapoom Clinic - รีบจองเฉพาะช่วง lockdown นี้เท่านั้น ❗กับโปรเนรมิตให้หน้าคุณดูดีได้ทุกมิติด้วยสารเติมเต็มภายใต้เทคนิค Triangular Facelift® พิเศษ ❗ ยิ่งชื้อเยอะ ยิ่งแถมเยอะ 

Rassapoom Clinic - รีบจองเฉพาะช่วง lockdown นี้เท่านั้น ❗กับโปรเนรมิตให้หน้าคุณดูดีได้ทุกมิติด้วยสารเติมเต็มภายใต้เทคนิค Triangular Facelift® พิเศษ ❗ ยิ่งชื้อเยอะ ยิ่งแถมเยอะ
-----------------------------------
เติมเต็มใบหน้าให้อิ่มฟู
🔥 ตัว 1 ปี 14,500.-/cc
🔥 ตัว 2 ปี 17,500.-/cc (โปรโมชั่นนี้เฉพาะทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ)
-----------------------------------
ใบหน้าดูอ่อนเยาว์วัย
🔥 ตัว 1 ปี 16,900.-/cc
🔥 ตัว 2 ปี 22,900.-/cc
(โปรโมชั่นนี้เฉพาะอาจารย์รัสมิ์ภูมิ)
-----------------------------------
🔥สิทธิพิเศษ🔥
1.เมื่อลูกค้าจอง 5 cc แถมฟรี Deep white (มูลค่า 4,000.-)
2.เมื่อลูกค้าจอง 10 cc แถมฟรี BL laser (มูลค่า 8,900.-)
-----------------------------------
📌 สามารถใช้ได้ทั้ง 3 สาขา
📌 ไม่สามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือขอคืนเงินได้
-----------------------------------
📌 จองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 📌
-----------------------------------
"อย่าให้กาลเวลามาทำร้าย หยุดเวลาใบหน้าด้วย Triangular Facelift® เทคนิคพิเศษ เฉพาะที่รัสมิ์ภูมิคลินิกเท่านั้น"
————————————–
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📱 Line : @Rassapoomclinic หรือ https://line.me/R/ti/p/%40rassapoomclinic
📱 Facebook : Rassapoom Clinic รัสมิ์ภูมิคลินิก
☎ สาขาพระราม 2 : 095 – 124-9669, 02-416-9282
☎ สาขาเลียบด่วนรามอินทรา (หลังเซ็นทรัลอีสวิว) : 061-691-4463, 02-010-9787

☎ สาขารัตนาธิเบศร์ : 084-724-5999 , 02-040-7900 

พ.ค.
24
186188163_3803711899758589_176951050675505302_n

Rassapoom Clinic - ตุนกันรึยัง❗รัสมิ์ภูมิคลินิกเราขยายเวลาโปร Hifu กักตัวต้องกักตุน หน้ายกกระชับ เห็นกรอบหน้าชัด สลายเหนียงด้วย HIFU แบบ Macro Focus 

Rassapoom Clinic - ตุนกันรึยัง❗รัสมิ์ภูมิคลินิกเราขยายเวลาโปร Hifu กักตัวต้องกักตุน หน้ายกกระชับ เห็นกรอบหน้าชัด สลายเหนียงด้วย HIFU แบบ Macro Focus
✅ เพิ่มพื้นที่ในการยิงพลังงาน ประสิทธิภาพดีกว่า
✅ เก็บ กรอบหน้า เหนียง คาง
✅ ไม่เจ็บ ไม่ช้ำ ทำแล้วสามารถแต่งหน้าไปทำงานไปทันที
✅ หัว HIFU มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย
-----------------------------------
หน้ากระชับ ยกกรอบหน้าชัด เก็บเหนียง คาง
🔥 Hifu 400 line 5,900
🔥 Hifu 800 line 9,900
-----------------------------------
📌 โปรโมชั่นนี้เฉพาะทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
📌 สามารถใช้ได้ทั้ง 3 สาขา
📌 ไม่สามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือขอคืนเงินได้
-----------------------------------
📌 จองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 📌
————————————–
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📱 Line : @Rassapoomclinic หรือ https://line.me/R/ti/p/%40rassapoomclinic 
📱 Facebook : Rassapoom Clinic รัสมิ์ภูมิคลินิก
☎ สาขาพระราม 2 : 095 – 124-9669, 02-416-9282
☎ สาขาเลียบด่วนรามอินทรา (หลังเซ็นทรัลอีสวิว) : 061-691-4463, 02-010-9787

☎ สาขารัตนาธิเบศร์ : 084-724-5999 , 02-040-7900 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thailand-anti-aging.com/main/